Compliance

Fokus på ESG er ikke blot en 'god idé' - det giver en konkurrencefordel

24. oktober 2023 Læsetid: 9 min

Med stigende krav til bæredygtighed står det klart, at det kan give en konkurrencemæssig fordel for virksomheder at have øget fokus på samfundsmæssige mål og værdier - også i inkassobranchen.

ESG (Environmental, Social, and Governance) er blevet vigtigere inden for den finansielle sektor, da investorer, kunder og forbrugere kræver mere gennemsigtighed og ansvarlighed fra virksomheder. ESG-kriterier bruges f.eks. til at gøre investorer klogere på en virksomheds sociale- og miljømæssige påvirkning og hjælper derved med at træffe informerede beslutninger, der stemmer overens med investorernes værdier og langsigtede mål.

At favne bæredygtighed i inkassobranchen er ikke kun et spørgsmål om etik, men også fornuftigt ud fra et forretningsperspektiv. Virksomheder, der forpligter sig til ESG-principper, vil sandsynligvis nyde godt af et bedre omdømme, reduceret lovgivningsmæssig risiko og forbedrede relationer til debitorer, kunder og medarbejdere.

Ifølge Eddy Kjær, direktør for inkasso i Finans Norge, er ESG blevet et af de mest diskuterede emner i branchen. Som branche- og arbejdsgiverforening for den finansielle sektor repræsenterer Finans Norge omkring 70 procent af virksomhederne i Norge.


Eddy-Kjær-1
Hvis inkassovirksomhederne formår at demonstrere engagement i socialt ansvar, kan det uden tvivl,
blive en konkurrencefordel, siger Eddy Kjær


- Historisk set tror jeg ikke, at inkassobranchen har haft et særligt positivt image i offentligheden, og der er stadig meget arbejde i at opbygge branchens omdømme, når det gælder etik og ansvarlighed. Det er en af årsagerne til, at fokus i øjeblikket er rettet mod at udvikle en konkret praksis, siger Eddy Kjær.

Han tilføjer, at der stadig er meget arbejde i gang, og at der er stor forskel på, hvordan de nordiske virksomheder har formået at tilpasse deres forretningsmodeller til ESG-kravene.

Samfundets stigende forventninger
Den finansielle sektor, herunder inkasso, opererer allerede i et stærkt reguleret og ansvarligt miljø, hvor konkurrencepresset fra kunder og kreditorer skaber høje standarder, der ofte omfatter god ESG-praksis.

Kravene til rapportering af en virksomheds sociale ansvar er ikke så specifikke, men er ved at blive mere standardiserede. Desuden forventer samfundet generelt, at virksomhederne spiller en mere fremtrædende rolle i den sociale udvikling.

Og selvom der er tydelige krav til en virksomheds miljøpåvirkning samt praksis for god Governance og effektiv risikostyring, er reguleringen vedrørende socialt ansvar ikke så udviklet.

- Kravene til rapportering af en virksomheds sociale ansvar er ikke så specifikke, men de er ved at blive mere standardiserede. Desuden forventer samfundet generelt, at virksomhederne spiller en mere fremtrædende rolle i den sociale udvikling. Det bliver interessant at se, om inkassovirksomheder kan gøre dette til en konkurrencefordel, da det at demonstrere et engagement i socialt ansvar højst sandsynligt vil hjælpe med at tiltrække de rigtige investorer og kunder, påpeger Eddy Kjær.

Han minder om, at inkassobranchen for det meste er baseret på enkle sager, hvor kunderne betaler relativt små beløb efter at være blevet mindet om gælden. Det store spørgsmål er, hvordan man undgår unødig skade for dem, der befinder sig i mere krævende og sårbare situationer.

I branchen gøres der meget for at hjælpe kunderne med deres økonomiske velbefindende ved at lytte og tilbyde fleksible muligheder og løsninger.

 - Det drejer sig om 5 til 10 procent af kunderne, som typisk befinder sig i udfordrende livssituationer eller kriser, der kan forårsage store økonomiske vanskeligheder. I branchen gøres der meget for at hjælpe kunderne med deres økonomiske velbefindende ved at lytte og tilbyde fleksible muligheder og løsninger, bemærker Eddy Kjær.

Gør en positiv forskel
Lowell udgav tidligere i år sin anden årlige bæredygtighedsrapport, der beskriver aktiviteter og fremskridt i 2022. Virksomhedens mission - Making credit work better for all - anerkender den bredere indvirkning, som Lowell har på folks liv, ud over forretningsaktiviteter. Ifølge Carol Ord, Head of Sustainability hos Lowell, har bæredygtighed altid været en del af virksomhedens DNA, men virksomheden har ikke tidligere kommunikeret om emnet udadtil.

- Vi har ikke nødvendigvis markeret vores arbejde særskilt som ESG før, fordi bæredygtighed er indlejret i alt, hvad vi gør. Hovedårsagerne til, at vi begyndte at rapportere mere systematisk, var, at vi så en mulighed for at differentiere Lowell gennem vores ESG-arbejde, og at vores kunder og investorer ønskede yderligere sikkerhed for en socialt ansvarlig og etisk praksis i håndteringen af det samfund, som vi påvirker. At blive positioneret som en organisation med et stærkt socialt ansvar og formål, er en vigtig faktor, når man skal tiltrække og rekruttere nye talenter, bemærker Carol Ord.

Vi har ikke nødvendigvis markeret vores arbejde særskilt som ESG før, fordi bæredygtighed er indlejret i alt, hvad vi gør.

Hun siger, at da man skabte virksomhedens bæredygtighedsstrategi, var fokus tydeligt på forretningsprioriteter og fremtidige ambitioner, hvilket hjalp med at identificere områder, som havde den største indvirkning. Det omfatter at tilbyde personlige løsninger til forbrugerne, at sætte de højeste etiske standarder og opbygge en positiv sektor hvor man sætter mennesker først.

Carol Ord1
Ifølge Carol Ord bør virksomheder overveje hvad der er relevant for dem, og hvad de allerede gør i forvejen,
når de udvikler deres ESG principper.


 - Jeg mener, at især elementerne omkring vores sociale ansvar er kernen i vores forretning. Det er også det område, hvor vi som virksomhed virkelig kan skille os ud ved f.eks. at levere innovative værktøjer og tjenester, der hjælper forbrugerne med bedre at forstå og styre deres økonomi.

ESG skal indlejres i forretningen
Når man ser på risikoen ved ikke at implementere ESG korrekt, understreger Carol Ord, at det kan skade virksomhedens brand og omdømme og gøre det stadig sværere at tiltrække talenter eller nye investeringer. Virksomheder bør også forberede sig i god tid på kommende ændringer og strengere krav i lovgivning og regulativer, så de ikke sakker bagud i forhold til konkurrenterne.

- For eksempel træder Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD, i kraft for større virksomheder næste år. Det omfatter yderligere krav om rapportering, samt at man som virksomhed skal kunne fremvise en klima-omstillingsplan, forklarer Carol Ord.

(...) elementerne omkring vores sociale ansvar
er kernen i vores forretning. 

Efter Carol Ords mening er det vigtigste at overveje, når man udvikler ESG, at gøre det relevant for sin virksomhed. Så er det ikke ekstra arbejde, men handler om ting, som du allerede gør.

- Når man kigger mere systematisk på en virksomheds påvirkninger, opdager de fleste, at de allerede arbejder med mange ting relateret til ESG, selv om de måske hævder, at de ikke engang er begyndt. Både en intern og en ekstern gennemgang vil hjælpe med at forstå virksomheden og de relaterede rammer, standarder og målinger. I hvert fald hos de virksomheder, jeg har talt med, har det som regel ført til den positive opdagelse, at de har et meget bedre udgangspunkt end først antaget, slutter Carol Ord.

Lowell Danmark

Lowell Danmark

Lowell Danmark er en del af Lowell-koncernen. Vi er én af Europas største aktører inden for credit management services, og har en ambition om, at skabe et sundt og bæredygtigt kreditsamfund for alle.