Økonomistyring

Dårlige økonomiske færdigheder udgør en risiko for unges fremtid

23. april 2023 Læsetid: 6 min

Unge mennesker, som tager de første skridt mod voksenlivet, bør få tilpasset deres økonomiske viden til det nuværende kreditsamfund, mener Salla Hakala, Product Director hos Lowell, Finland.

Unge mennesker, som tager de første skridt mod voksenlivet, bør få tilpasset deres økonomiske viden til det nuværende kreditsamfund, mener Salla Hakala, Product Director hos Lowell, Finland.Energikrisen, inflationen og udviklingen af overdreven gældsætning har fået forskellige aktører i samfundet til at stille spørgsmålstegn ved, om almindelige borgere har tilstrækkelig økonomiske viden og færdigheder til at forbruge rigtigt, forvalte deres egen økonomi og spare op.

Det er netop disse færdigheder, der er nødvendige for at kunne begå sig i ustabile tider som nu. Følelsen af at ens økonomi kan klare sig, når tingene bliver udfordrende.

”Det er helt naturligt, at man er nødt til at agere anderledes, når tingene ændrer sig. Det indebærer først og fremmest at reducere forbruget og spare op”, siger Salla Hakala.

Økonomiske færdigheder varierer fra person til person. Allerede fra barndommen bliver ens økonomiske forståelse præget af det miljø, man befinder sig i. Senere sker der typisk flere begivenheder, som måske påvirker den enkeltes evne til at håndtere sin egen økonomi.

I dagens forbrugssamfund kan det være svært vedligeholde et sundt økonomisk- og mentalt helbred, hvis de økonomiske færdigheder ikke er i orden

 

En god økonomisk forståelse stammer blandt andet fra de beslutninger vi løbende træffer i hverdagen, såsom hvordan vi påvirker vores egen indkomst, hvordan vi budgetterer, og om vi holder os til betalingsplaner på for eksempel  abonnementer. Når man her finder en balance, og får et klart overblik over sin egen økonomi, hæver det også ens livskvalitet.

Forståelse for økonomi giver et bedre mentalt helbred
En god økonomisk forståelse giver også en følelse af sikkerhed. Det kan eksempelvis betyde at man har et overblik og et sundt forbrug, men samtidig også at man er forberedt på uventede situationer og fremtiden.

”I dagens forbrugssamfund kan det være svært vedligeholde et sundt økonomisk- og mentalt helbred, hvis de økonomiske færdigheder ikke er i orden”, understreger Salla Hakala.

At betale med kredit er allerede naturligt for mange mennesker og kan give fleksibilitet i økonomien, når der opstår uventede situationer. Men det kræver også en forståelse, når man skal optage kreditter og lån, så det i sidste ende hjælper på økonomien og ikke ødelægger den.

”Brugen af kredit som betalingsmetode skaber et behov for ny finansiel viden. Det er ikke nok at spare op og lægge et budget for den aktuelle måned. Man er nødt til at vide, hvordan man bedst køber ved hjælp af forskellige betalingsmetoder og vurdere fordele og risici ved de forskellige metoder”, forklarer Salla Hakala.

Ud over at spare op, skal man vide, hvordan man betaler med kredit
Økonomisk forståelse er ofte stærkt forbundet med opsparing. Ifølge Salla Hakala , er håndtering af kredit mindst lige så vigtigt.

”Vi lever i et kreditsamfund - Holdningen til kredit er blevet mere positiv. Flere og flere mennesker ser kredit og lån som en mulighed og et redskab til at forvalte deres økonomi på daglig basis.”

’Tal om økonomi’ - Gratis undervisningsmateriale til unge
I takt med at det økonomiske marked bliver mere og mere kompliceret, er det ikke alle voksne, der har den fornødne viden om kredit og konsekvenser ved usundt forbrug. Spørgsmålet er, hvordan vi så kan forvente det af unge mennesker?

Alle bør have lige muligheder for at få undervisning i økonomi og forbrug.

Undersøgelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at gæld til forbrug er almindeligt blandt unge mellem 20 og 29 år. Samtidig har der fra 2011 til 2022 i gennemsnit været 210.600 danskere registreret i RKI. I samme periode er antallet af lån, hvor det betales senere, steget markant.

Ifølge Salla Hakala er det vigtigt at hjælpe unge mennesker, så de kan få en god og selvstændig start på voksenlivet.

”Det er vigtigt at lære evnen til at styre sin egen økonomi. Især folkeskoler og uddannelsesinstitutioner har mulighed for at spille en endnu større rolle i at undervise på det her område. Alle bør have lige muligheder for at få undervisning i økonomi og forbrug.”

'Tal om økonomi' er gratis undervisningsmateriale, der er udviklet af inkassofirmaet Lowell. Materialet er beregnet til at blive brugt af elever i 8.– 9. klasse, HF og gymnasieelever. Håbet er, at det kan supplere i undervisningen på gymnasiet, hvor privatøkonomi ikke er en obligatorisk del af pensum. Materialet har særligt fokus på kredit, online shopping og overforbrug, og kan hentes her.

Lowell Danmark

Lowell Danmark

Lowell Danmark er en del af Lowell-koncernen. Vi er én af Europas største aktører inden for credit management services, og har en ambition om, at skabe et sundt og bæredygtigt kreditsamfund for alle.